Bank Spółdzielczy Ziemi Szczecińskiej, w celu realizacji obowiązków wynikających z RODO powołał Zespół Inspektora Ochronnych Danych Osobowych, w składzie:
  • Bernadeta Gronowska – wiodący Inspektor Ochrony Danych
  • Anna Jarczewska – członek Zespołu IOD
  • Marta Dulaj Barbosa – członek Zespołu IOD
  • Jacek Rembikowski – członek Zespołu IOD
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo kontaktować:
  • listownie na adres: Bank Spółdzielczy Ziemi Szczecińskiej, ul. 1-go Maja 20, 74-200 Pyrzyce
  • mailowo na adres: iod@bszspyrzyce.pl
  • osobiście w siedzibie w godzinach pracy Centrali Banku