Zostań Udziałowcem

Zapraszamy do wstąpienia w szeregi udziałowców Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej  – polskiego banku z  75-letnią tradycją, który z sukcesem świadczy usługi na lokalnym rynku finansowym, ma rozpoznawalna markę i grono zaufanych Klientów, dobre i stabilne wyniki finansowe

Dlaczego warto zostać Udziałowcem?

 • miej wpływ na działalność Banku, czuj się jego współwłaścicielem,
 • korzystaj z programu korzyści jaki przygotowaliśmy dla Ciebie,
 • możesz uczestniczyć w Zebraniach Grup Członkowskich i przedstawiać swoje propozycje kierunków rozwoju działalności Banku,
 • służymy Ci doradztwem i pomocą – Bank jest dla Ciebie,
 • umacniaj więzi z lokalną społecznością.

Jak zostać Członkiem Banku Spółdzielczego?
Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego lub osoba prawna mająca siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku Spółdzielczego.

 • złóż Deklarację Członkowską
 • po decyzji Zarządu wnieś wpisowe w wysokości 30,00 zł,
 • zadeklaruj i wnieś co najmniej 1 (jeden) udział w wysokości 1000,00 zł

Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

Dlatego dbając o naszych Udziałowców obejmujemy wszystkich ochroną ubezpieczeniową w szerokim zakresie obejmującym ryzyka wskutek następstw nieszczęśliwego wypadku.

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:

 • Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Koszty rehabilitacji – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • Koszty operacji plastycznych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 • Koszty pogrzebu Ubezpieczonego, którego śmierć nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Trwała niezdolność do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Koszty leczenia – następstwa nieszczęśliwego wypadku,
 • Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Koszty przekwalifikowania zawodowego – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • Organizacja świadczeń assistance – następstwa nieszczęśliwego wypadku

Jak zgłosić szkodę:

  • Pocztą elektroniczną na adres:szkody.nnw@generali.pl
  • Osobiście w siedzibie Generali T.U. S.A., Oddziale lub Filii,
 • Telefonicznie pod numerem infolinii 913 913 913,
 • w placówkach Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej,
 • Listownie na adres:

                         Generali T.U. S.A.

                         Departament Likwidacji Szkód Masowych

                       Postępu 15B

                      02–676 Warszawa

Formularz zgłoszeniowy

Certyfikat NNW 

OWU Grupowego Ubezpieczenia NNW – obowiązujące od 20.01.2022

Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji