Zgodnie z przepisami BMR w bankach przygotowano plany awaryjne na wypadek zaprzestania publikacji lub istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego. Plany ustalają postępowanie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umów, w których wykorzystano dany wskaźnik.
 
Jeżeli w danej umowie znajdują się postanowienia wynikające z planów awaryjnych, będą one stosowane w momencie zaprzestania opracowywania ww. wskaźnika.
 
Pakiet informacyjny TUTAJ