20 września 2019 r. na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019.1696), weszły w życie nowe przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – prawo bankowe, które nakładają na banki obowiązek dostosowania procesu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami od 21 listopada 2019 r.

Bank Spółdzielczy Ziemi Szczecińskiej pamięta o potrzebach obecnych oraz przyszłych klientów. Tworzy dla nich przyjazne miejsce i zapewnia profesjonalną obsługę.

Osoby ze szczególnymi potrzebami mają prawo otrzymać dokumenty dostosowane do ich potrzeb zgodnie z art. 111 ust.3 Prawa Bankowego – ogólne warunki umów oraz regulaminów – w ciągu 7 dni od zgłoszenia w formach takich jak: nagranie audio, nagranie wizualne treści w polskim języku migowym, wydruk w alfabecie Braille’a lub wydruk z wielkością czcionki wygodną do czytania.

Warunkiem otrzymania powyższych dokumentów jest wypełnienie i złożenie w placówce Banku wniosku → Pobierz wniosek

Szczegóły: Standard obsługi dot. osób ze szczególnymi potrzebami

 

Twoje prawa przy dokonywaniu płatności w Europie w polskim języku migowym: