Rada Nadzorcza

Przewodniczący Jędrych Jan
Zastępca Przewodniczącego Szostak Wiktor
Sekretarz Mocarski Edward
Członkowie
Bojarski Tadeusz
Kulawiak Dominik
Lis Bogdan
Pągowski Leszek
Sikora Henryk
Szewczuk Stanisław

 

Zarząd

Prezes Zarządu  

Mirosław Skrobek

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych  

Anna Druz

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych    

Beata Truszkowska
Wiceprezes Zarządu ds. wsparcia     Małgorzata Kaźmierczak