6 czerwca 2023

Zgodnie z §15 Statutu Zarząd Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej z siedzibą w Pyrzycach zwołuje na dzień 16 czerwca 2023 roku Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej, które odbędzie się w:

Hotel i Restauracja „Salvador”

ul. Lipiańska 30,

74-200 Pyrzyce