2 lipca 2024

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2024 r. powołała z dniem 01 lipca 2024 r. Pana Artura Skrobka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej z siedzibą w Pyrzycach

Pan Artur Skrobek  jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania o kierunku Finanse i Bankowość, a w okresie pracy zawodowej systematycznie poszerzał wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach. Doświadczenie zawodowe Pan Artur Skrobek zdobywał  w Banku Spółdzielczym w Pyrzycach, gdzie 20.08.2009 r podjął  pracę w na stanowisku kredytowym, a następnie od 01 czerwca 2018 r na stanowisku Dyrektora Oddziału Pyrzyce.

Z dniem 01 lipca 2024 r Zarząd Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej z siedzibą w Pyrzycach pracuje w składzie:

  1. Artur Skrobek – Prezes Zarządu
  2. Anna Druz – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
  3. Małgorzata Kaźmierczak – Wiceprezes Zarząd ds. wsparcia
  4. Beata Truszkowska – Wiceprezes Zarząd ds. finansowych