20 października 2023

Sprawdź przelew

Jak sprawdzić, czy przelew został wysłany na właściwe konto i zweryfikować wiarygodność potwierdzenia przelewu?  Często oczekujemy na pilny przelew i zależy nam na czasie. Szczególnie realizując transakcję handlową, chcemy wiedzieć, czy klient uiścił ustaloną kwotę za oferowany produkt lub usługę.

W systemie Internet Banking autorstwa #NOVUM. Udostępniliśmy możliwość sprawdzenia (bez potrzeby logowania!) czy rachunek nadawcy został obciążony zgodnie z wprowadzonymi danymi widniejącymi na potwierdzeniu przelewu. Weryfikacji można dokonać na dedykowanej stronie internetowej logowania do bankowości internetowej:

https://konto.bszspyrzyce.pl/sprawdz-przelew 

Wprowadzone rozwiązanie stanowi  pewne zabezpieczenie przed potencjalnym oszustwem. Powszechnie znane są przykłady otrzymywania zrzutów ekranu potwierdzeń realizacji przelewów, które okazywały się niczym więcej jak tylko dobrze wykonanymi podróbkami

#DbajmyOBezpieczeństwo i nie dajmy się oszustom!