3 stycznia 2024

Szanowni Klienci

Korzystajcie z możliwości wymiany walut przez bankowość elektroniczną:

  • wymieniaj walutę szybko i bezpiecznie w dowolnym miejscu
  • korzystaj ze smartfona, tabletu lub komputera.

Oferujemy:

  • atrakcyjne kursy oferowanych walut,
  • intuicyjny serwis transakcyjny,
  • możliwość wymiany online w godzinach dostępności usługi,
  • natychmiastową realizację transakcji,
  • możliwość zlecenia transakcji na Twoich warunkach, z datą przyszłą, po określonym kursie.

Kantor SGB to usługa wymiany walut w Kantorze SGB dostępna jest dla posiadaczy rachunków walutowych posiadających jednocześnie rachunek w PLN z dostępem przez bankowość elektroniczną. Wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej. Oferujemy również możliwość zlecenia wymiany waluty po ustalonym przez Państwo kursie z datą przyszłą, jeśli kurs osiągnie wskazaną wartość, do wskazanej w zleceniu daty.

Aby korzystać z Kantoru SGB złóż wniosek w placówkach Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej!