25 września 2023

Uroczyste wręczenie nagród przez  Krzysztofa Ruszkowskiego Dyrektora Makregionu Zachód

oraz

Mirosława Skrobka Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej,

pracownikom naszego Banku z tytułu sprzedaży polis

Gratulujemy!!!