Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny.

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku.

Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartami emitowanymi przez Bank oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Rachunek bieżący to doskonały rachunek dla rolników, który umożliwia:

  • gromadzenie środków pieniężnych,
  • uzyskanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
  • otrzymanie międzynarodowych kart płatniczych,
  • dostęp do rachunku poprzez bankowość elektroniczną – Internet Banking,
  • korzystanie z aplikacji mobilnej – Portfel SGB,
  • otrzymywanie krótkich informacji tekstowych związanych z operacjami na rachunku poprzez usługę SMS,
  • realizację stałych zleceń dotyczących terminowych i okresowych płatności.

Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta, co daje Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku.