Bank udziela kredytów preferencyjnych w ramach odrębnych linii kredytowych. Podstawę udzielenia kredytów preferencyjnych stanowią umowy zawarte pomiędzy Bankiem, a dysponentami środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania.

Rolnikom i podmiotom związanym z rolnictwem Bank oferuje kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Preferencyjny charakter tych kredytów polega na bardzo niskim oprocentowaniu, długim okresie spłaty jak również na podziale kosztu związanego z odsetkami miedzy Kredytobiorcę i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki temu kredyty preferencyjne pozwalają na bardzo korzystne pozyskanie środków przeznaczonych na inwestycje i rozwój gospodarstwa rolnego.

Kredyty preferencyjne udzielane są w liniach:

  • Linia Z – kredyt na zakup użytków rolnych,
  • Linia RR – kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,
  • Linia PR – kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów,
  • Linia MRcsk – kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników.