Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony na sfinansowanie bieżących potrzeb i wydatków związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji.

Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta oraz uzależniona jest od sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach, w terminach płatności określonych w umowie kredytowej, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy lub na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez Kredytobiorcę, a także w drodze wpłaty gotówkowej lub przelewem. Spłata części lub całości kredytu nieodnawialnego nie daje możliwości ponownego jego wykorzystania

Maksymalny okres kredytowania to 60 miesięcy.