Kredyt klęskowy to kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotkniętych klęską.

Kredyt może zostać przeznaczony na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej poprzez ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Kwota kredytu klęskowego nie może przekroczyć wysokości szkód w środkach trwałych poniesionych bezpośrednio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oszacowanych przez Komisję powołaną przez Wojewodę.

Okres kredytowania to maksymalnie 4 lata.