Kredyt inwestycyjny SGB Agro przeznaczony jest dla Klientów, którzy prowadzą lub rozpoczynają prowadzenie działalności rolniczej.

Kredyt udzielany jest na zakup majątku trwałego, służącego produkcji rolnej, w tym: zakup gruntów rolnych, maszyn, urządzeń, pojazdów, samochodu dostawczego, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich, zakup, budowa, modernizacja budynków gospodarskich. Istnieje możliwość wykorzystania do 20% wartości kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej.

Minimalna kwota wnioskowanego Kredytu inwestycyjnego SGB Agro to 50 000,00 zł, a maksymalna to 80% wartości nieobciążonych użytków rolnych gospodarstwa liczonych wg cen GUS.

Maksymalny okres kredytowania to 20 lat. Kredytobiorcom do 40 roku życia (wg stanu na dzień złożenia wniosku) kredyt może zostać udzielony na okres do 25 lat.