Takie Konto Spoko:  to konto dla klienta indywidulanego w wieku 6-18 lat (założone po ukończeniu 6 r.ż. do dnia przed ukończeniem 18 r.ż.). Dzięki niemu najmłodsi Klienci Banku, będą mogli zdobywać pierwsze doświadczenie w bankowaniu.

Charakterystyka konta:
• konto prowadzone jest na podstawie umowy ramowej,
• umowę osoby małoletniej przed ukończeniem 13 roku życia podpisuje w jej imieniu przedstawiciel ustawowy,
• małoletni, po ukończeniu 13 roku życia może samodzielnie podpisać umowę za zgodą przedstawiciela ustawowego, udzieloną w obecności pracownika placówki Banku,
• bankowość internetowa od ukończenia 13 roku życia,
• umowa zawierana jest na czas nieokreślony lub określony – zgodnie z decyzją Klienta, po ukończeniu przez posiadacza 18 roku życia rachunek zmieni się w Takie Konto Proste.
• w ramach oferty dla młodych wydajemy kartę Visa lub Mastercard Junior dla osób w wieku 6-18 lat

Parametry cenowe konta:

• prowadzenie rachunku 0 zł
• obsługa karty debetowej 0 zł
• wypłaty gotówki z bankomatów obcych -innych niż SGB 0 zł
• wypłaty Blikiem ze wszystkich bankomatów 0 zł
• przelew ELIXIR online 0 zł
• przelew ELIXIR w placówce banku 5 zł

 

Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku:

Posiadacz rachunku może dysponować środkami na rachunku poprzez:
• wpłaty i wypłaty gotówki w kasach palcówek Banku,
• korzystanie z bankomatów za pomocą karty debetowej, za pomocą BLIK
• dostęp do bankowości elektronicznej – Internet Bankingu,
• korzystanie z aplikacji mobilne.