Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Senior przeznaczony jest dla emerytów, którzy udokumentują posiadane świadczenia emerytalne.

ROR Senior to doskonały rachunek, który umożliwia:

  • gromadzenie środków poprzez przelewy z instytucji wypłacających świadczenia emerytalne, wpłaty własne,
  • uzyskanie kredytu odnawialnego w ROR,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
  • otrzymanie międzynarodowych kart płatniczych,
  • dostęp do rachunku poprzez bankowość elektroniczną – Internet Banking,
  • korzystanie z aplikacji mobilnej,
  • otrzymywanie krótkich informacji tekstowych związanych z operacjami na rachunku poprzez usługę SMS,
  • realizację stałych zleceń dotyczących terminowych i okresowych płatności dotyczących np.: opłat za czynsz, telefon, energię elektryczną, gaz, itp.

Rachunek ROR może być otwarty dla jednej osoby lub kilku osób (rachunek wspólny).

Posiadacz rachunku ma możliwość dostępu do uzyskania informacji związanych z kontem i realizację operacji na koncie poprzez Internet Banking (bankowość elektroniczną) – za pośrednictwem komputera lub aplikacji mobilnej – Portfel SGB – za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Posiadacz rachunku może skorzystać również z usługi SMS – polegającego na uzyskiwaniu krótkich informacji tekstowych związanych z operacjami na rachunku przy użyciu telefonu komórkowego w formie wiadomości SMS.

Wypłat z rachunku można dokonywać w bankomatach przy użyciu kart płatniczych, w kasach Banku na podstawie ustnego zlecenia.

Posiadacz ROR Senior może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Senior umożliwia Posiadaczowi oraz osobom wskazanym przez Posiadacza otrzymanie międzynarodowych kart płatniczych do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Za ich pomocą można dokonywać płatności w sklepach, hotelach, biurach podróży, stacjach benzynowych itp. na terenie kraju oraz za granicą.

Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta, co daje Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku.