Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) młodzieżowy to przyjazny rachunek dla młodzieży od 13 do 25 roku życia. Osoba małoletnia, po ukończeniu 13 roku życia, może osobiście dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku na podstawie pisemnej zgodny przedstawiciela ustawowego.

Posiadacz rachunku może dysponować środkami na rachunku poprzez:

  • wpłaty i wypłaty gotówki w kasach palcówek Banku,
  • korzystanie z bankomatów za pomocą międzynarodowych kart płatniczych,
  • dostęp do bankowości elektronicznej – Internet Bankingu,
  • korzystanie z aplikacji mobilnej – Portfel SGB.

Posiadacz rachunku może skorzystać również z usługi SMS – polegającego na uzyskiwaniu krótkich informacji tekstowych związanych z operacjami na rachunku przy użyciu telefonu komórkowego w formie wiadomości SMS.

Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta, co daje Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku.