Rachunek rodzinny może być prowadzony wyłącznie dla osób, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 §6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych.

Wpłaty na rachunek rodzinny mogą być dokonywane wyłącznie z numerów rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji wskazanych w potwierdzeniu otwarcia rachunku.

Do rachunku rodzinnego może zostać wydana krajowa, debetowa karta płatnicza, którą można dokonywać wypłat gotówki wyłącznie w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej obsługiwanych przez SGB-Bank S.A.

Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta, co daje Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku.