Podstawowy rachunek płatniczy (PRP) przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawowy rachunek płatniczy (PRP) umożliwia:

  • 5 darmowych przelewów w miesiącu (w tym zleceń stałych),
  • nielimitowane darmowe operacje w bankomatach i wpłatomatach należących do Banku,
  • 5 darmowych transakcji dokonywanych w bankomatach i wpłatomatach obcego dostawcy.

Posiadacz rachunku ma możliwość dostępu do uzyskania informacji związanych z kontem i realizację operacji na koncie poprzez Internet Banking (bankowość elektroniczną) – za pośrednictwem komputera lub aplikacji mobilnej – Portfel SGB – za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Posiadacz rachunku może skorzystać również z usługi SMS – polegającego na uzyskiwaniu krótkich informacji tekstowych związanych z operacjami na rachunku przy użyciu telefonu komórkowego w formie wiadomości SMS.

Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta, co daje Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku.