Takie konto proste to konto dla klienta indywidulanego w wieku 18-26 lat (założone po ukończeniu 18 r.ż. do dnia przed ukończeniem 26 r.ż.). Konto osobiste służy do gromadzenia środków pieniężanach oraz przeprowadzania operacji finansowych.

Charakterystyka konta:
• Konto prowadzone jest na podstawie umowy ramowej,
• Umowa zawierana jest na czas nieokreślony lub określony – zgodnie z decyzją Klienta,
• Posiadaczami rachunku Takie Konto Proste stają się osoby konta Takie Konto Spoko po ukończeniu 18 roku życia,
• Takie Konto Proste po ukończeniu przez posiadacza 26 roku życia zmieni się w Konto Standard,
• Rachunek może być otwarty dla jednej osoby,
• Bankowość internetowa,
• Możliwość korzystania z Aplikacja Nasz Bank, Aplikacja SGB Mobile.
• Do konta wydawana jest karta debetowa: Karta młodzieżowa Visa lub Mastercard.

Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku:

Posiadacz rachunku może dysponować środkami na rachunku poprzez:
• wpłaty i wypłaty gotówki w kasach palcówek Banku,
• korzystanie z bankomatów za pomocą karty debetowej, za pomocą BLIK
• dostęp do bankowości elektronicznej – Internet Bankingu,
• korzystanie z aplikacji mobilne.