Uprzejmie informujemy, że wprowadziliśmy do oferty  okresowo stała stopę procentową dla kredytów mieszkaniowych i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie. Będzie ona obowiązywała przez okres 5 lat.

SKUTKI ZMIANY STOPY OPROCENTOWANIA

  • stałe oprocentowanie przez okres 5 lat – stałe raty kredytu,
  • zabezpieczenie przed zmianami rynkowymi, które wpływają na wartość wskaźnika referencyjnego.

ZMIANY KONSTRUKCJI OPROCENTOWANIA I RYZYKO

  • przez 5 lat od dnia podpisania aneksu – kredyt będzie oprocentowany według stałej stopy procentowej określonej w umowie kredytowej,
  • po zakończeniu okresu ze stałym oprocentowaniem kredyt będzie oprocentowany według stopy zmiennej składającej się z wskaźnika referencyjnego (w wysokości obowiązującej po zakończeniu okresu ze stałym oprocentowaniem) oraz marży banku określonych w umowie. Wzrost lub spadek wartości wskaźnika referencyjnego, na podstawie, którego oprocentowany jest kredyt zgodnie z umową, w okresie, gdy obowiązywała stała stopa procentowa (czyli przez 5 lat), może spowodować wzrost bądź spadek wysokości raty kredytu. Zmiana wysokości wskaźnika referencyjnego wpłynie na zmianę oprocentowania kredytu o taką wartość, o jaką zmienił się ten wskaźnik. Klient ponosi ryzyko zmieniającej się stopy oprocentowania kredytu – po każdej aktualizacji stopy kwota raty kredytu będzie rosła lub malała.

 

W trakcie trwania 5 letniego okresu stałej stopy, Kredytobiorca nie może ponownie zawnioskować o zmianę stopy stałej na zmienną po okresie 5 letnim obowiązywania stałej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu automatycznie wraca do konstrukcji stopy zmiennej obowiązującej przed zwarciem aneksu tj. w oparciu o wskaźnik referencyjny wskazany w umowie plus marża Banku.

 

Aktualna wysokość okresowo stałej stopy procentowej będzie publikowana na naszej stronie internetowej.