Kredyt „Promocja” przeznczony jest dla osób fizycznych na dowolny cel konsumpcyjny – bez konieczności rozliczania przeznaczenia środków.

Kredyt „Promocja” może być udzielony Klientowi, który złożył wniosek o kredyt oraz spełnia następujące warunki:

  • posiada udokumentowane źródło dochodów,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada zdolność kredytową.

Maksymalna kwota kredytu to 25 000,00 zł, jednakże jest ona ustalana indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy i uzależniona jest od zdolności kredytowej.

Okres spłaty to maksymalnie 5 lat. Spłaty kredytu przebiegają w okresach miesięcznych – stałych rat kapitałowych i odsetek lub miesięcznych ratach malejących naliczanych od salda zadłużenia.

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.