Kredyt okazjonalny przeznczony jest dla osób fizycznych na dowolny cel konsumpcyjny – bez konieczności rozliczania przeznaczenia środków.

  1. Maksymalna kwota kredytu 20 000,00zł
  2. Okres kredytowania 24 miesiące
  3. Oprocentowanie stałe 10% w stosunku rocznym
  4. Prowizja 3% od kwoty przyznanego kredytu
  5. Równe raty kapitałowo-odsetkowe

Reprezentatywny przykład udzielenia kredytu okazjonalnego w kwocie 10 000,00 zł. na okres 24 miesięcy przy założeniu, ze spłaty będą dokonywane w miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych w kwocie 463,19 zł, oprocentowanie stałe wynosi 10% w stosunku rocznym, prowizja od przyznanego kredytu 3%, całkowita kwota do zapłaty 11 071,54 zł, rzeczywista roczna stopa procentowa RRSO 15,08%

Kalkulacji dokonano na dzień  21.09.2023 r.

Kredyt  może być udzielony Klientowi, który złożył wniosek o kredyt okazjonalny oraz spełnia następujące warunki:

  • posiada udokumentowane źródło dochodów,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada zdolność kredytową.

Okres spłaty to maksymalnie 2 lata. Spłaty kredytu przebiegają w okresach miesięcznych – stałych rat kapitałowych i odsetek lub miesięcznych ratach malejących naliczanych od salda zadłużenia.

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Ostateczne warunki kredytowania oraz koszty kredytu uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu, terminu regulowania zobowiązania kredytowego oraz rodzaju przyjętego zabezpieczenia

O szczegóły zapytaj w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej.