Kredyt okazjonalny przeznczony jest dla osób fizycznych na dowolny cel konsumpcyjny – bez konieczności rozliczania przeznaczenia środków.

Kredyt  może być udzielony Klientowi, który złożył wniosek o kredyt okazjonalny oraz spełnia następujące warunki:

  • posiada udokumentowane źródło dochodów,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada zdolność kredytową.

Okres spłaty to maksymalnie 2 lata. Spłaty kredytu przebiegają w okresach miesięcznych – stałych rat kapitałowych i odsetek lub miesięcznych ratach malejących naliczanych od salda zadłużenia.

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat

O szczegóły zapytaj w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej.