Kredyt na start przeznczony jest dla osób fizycznych na dowolny cel konsumpcyjny – bez konieczności rozliczania przeznaczenia środków.

  1. Maksymalna kwota kredytu 100 000,00 zł,
  2. Okres kredytowania 120 miesięcy
  3. Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 4,00 p.p. tj. 10,90% na dzień 18.04.2023 r. w stosunku rocznym
  4. Prowizja 0% od kwoty przyznanego kredytu
  5. Raty równe kapitałowo-odsetkowe

Reprezentatywny przykład udzielenia kredytu okazjonalnego w kwocie 50 000,00 zł. na okres 120 miesięcy przy założeniu, ze spłaty będą dokonywane w miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych w kwocie 686,56 zł, oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 4,00 p.p. na dzień 18.04.2023 r. wynosi 10,90% w stosunku rocznym, prowizja od przyznanego kredytu 0%, całkowita kwota do zapłaty 82 827,04 zł, rzeczywista roczna stopa procentowa RRSO 11,73%

Kalkulacji dokonano na dzień  18.04.2023 r.

Kredyt na start może być udzielony Klientowi, który złożył wniosek o kredyt na start oraz spełnia następujące warunki:

  • ma nie więcej niż 40 lat, jeżeli o kredyt ubiegają się małżonkowie – przynajmniej jedno z nich nie może mieć nie więcej niż 40 lat,
  • posiada aktywny rachunek w Banku Spółdzielczym Ziemi Szczecińskiej lub kartę kredytową w Banku,
  • posiada udokumentowane źródło dochodów,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada zdolność kredytową.

Maksymalna kwota kredytu to 50 000,00 zł, jednakże jest ona ustalana indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy i uzależniona jest od zdolności kredytowej.

Okres spłaty to maksymalnie nawet 10 lat. Spłaty kredytu przebiegają w okresach miesięcznych – stałych rat kapitałowych i odsetek lub miesięcznych ratach malejących naliczanych od salda zadłużenia.

Ostateczne warunki kredytowania oraz koszty kredytu uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu, terminu regulowania zobowiązania kredytowego oraz rodzaju przyjętego zabezpieczenia

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.