Kredyt na start przeznczony jest dla osób fizycznych na dowolny cel konsumpcyjny – bez konieczności rozliczania przeznaczenia środków.

Kredyt na start może być udzielony Klientowi, który złożył wniosek o kredyt na start oraz spełnia następujące warunki:

  • ma nie więcej niż 40 lat, jeżeli o kredyt ubiegają się małżonkowie – przynajmniej jedno z nich nie może mieć nie więcej niż 40 lat,
  • posiada aktywny rachunek w Banku Spółdzielczym Ziemi Szczecińskiej lub kartę kredytową w Banku,
  • posiada udokumentowane źródło dochodów,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada zdolność kredytową.

Maksymalna kwota kredytu to 50 000,00 zł, jednakże jest ona ustalana indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy i uzależniona jest od zdolności kredytowej.

Okres spłaty to maksymalnie nawet 10 lat. Spłaty kredytu przebiegają w okresach miesięcznych – stałych rat kapitałowych i odsetek lub miesięcznych ratach malejących naliczanych od salda zadłużenia.

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.