Kredyt może być przeznaczony na:

 • budowę, nadbudowę, rozbudowę lub dokończenie budowy oraz remont i modernizację domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, garażu,
 • adaptacje pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 • zakup działki budowlanej, na której jest lub będzie realizowana budowa nieruchomości mieszkalnej, część kredytu może być przeznaczona na wykończenie nieruchomości pod warunkiem, że stanowi kontynuację przedsięwzięcia finansowanego poprzez kredyt,
 • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym,
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (również w budowie) na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 • nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 • zakup garażu, miejsca garażowego,
 • zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub zamianę prawa do lokalu (np. wykup służbowego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego),
 • refinansowanie wydatków poniesionych na wyżej wymienione cele,
 • spłatę kredytu mieszkalnego w innym banku na wyżej wymienione cele,
 • inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, np. pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Maksymalna kwota kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy i uzależniona jest od zdolności kredytowej. Jednakże, wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 80% wartości inwestycji (nabywanej nieruchomości), pozostałą część Wnioskodawca powinien sfinansować ze środków własnych.

Okres spłaty to maksymalnie nawet 25 lat. Spłaty kredytu przebiegają w okresach miesięcznych – stałych rat kapitałowych i odsetek lub miesięcznych ratach malejących naliczanych od salda zadłużenia. Na wniosek Klienta Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału.

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.