Kredyt konsolidacyjny przeznaczony jest na spłatę zobowiązań w Bankach. Część środków kredytu może być przeznaczona na dowolny cel – jednak nie więcej niż 30% kwoty kredytu (z wyjątkiem celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej).

Bank udziela kredytów konsolidacyjnych, które mogą być przeznaczone na:

 • spłatę kredytów mieszkaniowych,
 • spłatę pożyczek hipotecznych,
 • spłatę debetów i zadłużeń na kartach kredytowych i płatniczych,
 • spłatę kredytów i pożyczek:
  • gotówkowych,
  • ratalnych,
  • konsumpcyjnych,
  • samochodowych.

Kredyty konsolidacyjne udzielane są na okres do 15 lat z zastrzeżeniem, że maksymalny okres spłaty kredytu nie powinien przekraczać 5 lat w przypadku, gdy kwota kredytu jest równa lub niższa od 20 000,00 zł.

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.