Rachunek oszczędnościowy to konto do bieżącego oszczędzania, przeznaczone dla osób fizycznych, które chcą mieć dostęp do swoich oszczędności, ale jednocześnie szukają produktów wysokooprocentowanych.

Wysokość i częstotliwość wpłat jest nieograniczona, za wyjątkiem pierwszej wpłaty, która nie może być niższa niż 100 złotych.

Rachunek oszczędnościowy to:

  • wygoda i dowolny okres lokowania środków,
  • atrakcyjne oprocentowanie,
  • możliwość dokonywania przelewów z rachunku,
  • wpłaty i wypłaty środków bez utraty odsetek,
  • 0,00 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu lub pierwsze przeksięgowanie (przelew) środków z rachunku oszczędnościowego na inny rachunek.

Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Więcej informacji na stronie www.bfg.pl