Usługa SMS polega na wysyłaniu krótkich wiadomości tekstowych (SMS) na numer telefonu Klienta z informacją o stanie rachunku oraz wykonanych operacjach.

Wiadomości mogą być wysyłane z informacją:

  • po każdej zmianie salda rachunku,
  • po każdej wpłacie na rachunek,
  • po każdej wypłacie z rachunku,
  • o saldzie o określonej porze.

Klient po wysłaniu SMS ze swojego telefonu, może również otrzymać informację o stanie rachunku lub informacje o obrotach na rachunku.