Oferta skierowana jest do:

Lekarzy specjalistów oraz lekarzy dentystów (również bez specjalizacji), którzy posiadają niezbędne uprawnienia zawodowe  i wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

 

 

 

Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej jako:
  • ndywidualna praktyka lekarska,
  • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
  • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska,
  • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
  • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
  • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
 • spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej, jako grupowa praktyka lekarska.

Pożyczką medyczną mogą być sfinansowane takie środki trwałe, jak:

Nowe lub demonstracyjne aparaty USG, unity stomatologiczne, aparaty RTG oraz autoklawy, czyli sprzęt medyczny używany na co dzień przez dentystów oraz specjalistów. Wartość zaangażowania w procedurze uproszczonej to nawet 300 tys. zł.