Kredyt pomocowy przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem działalności gospodarczej: zakup aktywów trwałych, np. maszyn i urządzeń, nieruchomości

Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 90% nakładów inwestycyjnych.

Kredyt pomocowy to oferta, z okresem spłaty:

  • do 10 lat – finansowanie ruchomości,
  • do 15 lat – finansowanie nieruchomości.