Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłata kredytów w innych bankach.

Maksymalna kwota kredytu wyznaczana jest w oparciu o:

  • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy,
  • ocenę zdolności kredytowej,
  • proponowane zabezpieczenie,
  • celowość/efektywność przedsięwzięcia,
  • poziom ryzyka kredytowego.

Maksymalny okres kredytowania to 15 lat.