Kredyt inwestycyjno-obrotowy przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych posiadających bieżąca i perspektywiczną zdolność kredytową. Przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych i obrotowych związanych z uruchomieniem i/lub prowadzeniem działalności gospodarczej:

  • zasadnicze finansowanie – zakup aktywów trwałych, np. maszyn i urządzeń, nieruchomości (w tym rozbudowa, modernizacja, adaptacja);
  • dodatkowe finansowanie – zakup środków obrotowych (w tym zapasów – zwiększenie stanu zapasów, należności).

Kredyt udzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą od co najmniej 6 miesięcy, posiadającym aktywny rachunek bieżący w Banku.

Kredyt może być udzielony do 90% nakładów inwestycyjnych z możliwością zwiększenia kwoty o 20% (liczonych od nakładów inwestycyjnych) na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.