Internet Banking jest jednym ze sposobów obsługi rachunku bankowego. Dzięki niej Klient nie musi iść do Banku w celu wykonania podstawowych operacji, takich jak realizacja przelewu czy złożenie zlecenia stałego. Może z własnego domu, przy pomocy komputera z dostępem do Internetu, wykonać prawie wszystkie operacje dotychczas wykonywane przez pracownika Banku, a zlecane przez Klienta. System pracuje 24 godziny na dobę. Dzięki zastosowaniu Internetu nie ma znaczenia, z jakiego miejsca na świecie operacja na rachunku będzie wykonana.

Internet Banking umożliwia:

  • sprawdzenie stanu rachunku,
  • wykonanie przelewów,
  • wydruk potwierdzenia wykonania operacji,
  • tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,
  • zakładanie lokat,
  • składanie zleceń okresowych,
  • śledzenie historii operacji.

Internet Banking dla Firm – instrukcja użytkownika