19 stycznia 2024

Szanowni Klienci,

Bank Spółdzielczy Ziemi Szczecińskiej z siedzibą w Pyrzycach informuje, iż z dniem 01.03.2024 r. wprowadza dla dotychczasowych oraz nowych klientów instytucjonalnych nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Najważniejsze zmiany:

  • wycofano usługę Portfel SGB,
  • zmodyfikowano zapisy o kartach płatniczych,
  • Dodano zapisy z obszaru AML w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, w których uczestniczą dostawcy usług płatniczych niebędący bankami,

Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego o wprowadzonej zmianie;

  • posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
  • w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, i nie wypowie umowy, umowa ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym dzień wejścia
    w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Z pełną treścią nowego regulaminu można zapoznać się również w naszych placówkach: POBIERZ

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zmienionym regulaminem.

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Banku.

                                                                    Z poważaniem

                                                                     Zarząd Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej