25 kwietnia 2024

Działamy lokalnie!

 

W ramach działań proekologicznych podejmowanych przez Bank w Oddziale w Bielicach przeprowadzono akcję rozdawania drzewek owocowych oraz nasion łąk kwietnych. Sadzenie drzew jest najprostszym, ale też i bardzo skutecznym sposobem przeciwdziałania zmianom klimatu oraz oczyszczania powietrza. Kwietna łąka jest schronieniem dla wielu pożytecznych zwierząt w ekosystemie, w tym dla pszczół, które odgrywają bardzo ważna rolę w procesie rozwoju wielu upraw.