3 czerwca 2024

Każda osoba pełnoletnia, która ma numer PESEL, może go zastrzec. Dzięki temu zabezpiecza się przed kradzieżą tożsamości i wykorzystania jej np. w działalności przestępczej.

Od 1 czerwca 2024 r., zgodnie z ustawowym obowiązkiem, banki będą weryfikowały numer PESEL klienta w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL Ministerstwa Cyfryzacji. Będzie to miało miejsce przy niektórych czynnościach bankowych, np. zawarciu umowy o:

  • konto osobiste, konto oszczędnościowe,
  • kredyt gotówkowy, limit w koncie, kredyt hipoteczny, kartę kredytową, a także aneksy do umów kredytowych zwiększające zadłużenie kredytu,
  • wypłata w naszych Placówkach – jeśli suma  Twoich wypłat gotówkowych w danym dniu we wszystkich naszych Placówkach przekroczy trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co daje zastrzeżony PESEL

Jeśli zastrzeżesz swój numer PESEL, chronisz swoje dane osobowe oraz pieniądze przed wykorzystaniem ich przez nieuprawnione osoby.

Gdzie zastrzec swój PESEL

  • w urzędzie gminy lub miasta
  • w aplikacji mObywatel
  • na stronie gov.pl

Zastrzeżony PESEL a czynności bankowe

Kiedy zastrzeżesz numer PESEL, na Twoje dane nie będzie można zawrzeć umowy kredytu, otworzyć konta czy wypłacić kwoty większej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dlatego pamiętaj, by przed taką czynnością cofnąć zastrzeżenie.

Gdzie cofnąć zastrzeżenie PESEL

  • w urzędzie gminy lub miasta
  • w aplikacji mObywatel
  • na stronie gov.pl

Zastrzeżenie PESEL możesz cofnąć terminowo lub bezterminowo. Kiedy to zrobisz, możesz ponownie zastrzec PESEL po 30 minutach.

Podstawa prawna

Ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.