31 października 2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w aplikacji mobilnej Nasz Bank wprowadzono – Kantor wymiany walut.

Kantor umożliwia klientom indywidualnym i biznesowym łatwą całodobową wymianę walut oraz stały dostęp do rachunków walutowych, a także:

  • kupno i sprzedaż walut po aktualnych kursach,
  • intuicyjną i łatwą obsługę serwisu w 6 językach obcych,
  • informacje o saldach rachunków i historii transakcji,
  • możliwość zlecenia transakcji z datą przyszłą, po określonym kursie,
  • wykorzystanie dowolnego źródła kursów,
  • natychmiastowe księgowanie w systemie transakcyjnym.

Kantor jest dostępny po wybraniu pozycji “Więcej” w dolnym menu aplikacji. Usługa wymiany walut w Kantorze dostępna jest dla klientów rachunków walutowych posiadających jednocześnie rachunek w PLN z dostępem przez Internet, przy czym wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych, a rachunkiem w walucie wymienialnej.